Доска объявлений Бесплатка БердянскБердянские портовики в обращении к министру и губернатору обвиняют руководство в осознанном доведении предприятия до убытков и просят принять меры

22.11.2019, 11:33    просмотров: 1960

Редакция «Города» получила открытые обращения бердянские портовиков к министру инфраструктуры и руководству области. Подписанты этих обращений выражают обеспокоенность ситуацией, сложившейся в ГП «Бердянский морской торговый порт» и считают, что предприятие осознанно ведут к убыточности. Люди просят власть о встрече с коллективом и о смене руководителя.    

 

Міністру інфраструктури України

Криклію Владіславу Артуровичу

З  В  Е  Р  Н  Е  Н  Н  Я

(трудового колективу ДП “Бердянський морський торговельний порт” відповідно до Закону України “Про звернення громадян”)

Шановний пане Міністру!

Відповідно до прав трудового колективу і обов'язківорганівдержавноївлади,  визначених у ЗаконіУкраїни “Про зверненнягромадян” та КЗпП України, звертаємось до Вас з наполегливимпроханнямвжитиневідкладнихзаходів по стабілізаціїекономічноїситуації, яка склалась на теперішній час на державному підприємстві “Бердянськийморськийторговельний порт”. Публічно, через усізасобимасовоїінформації, анонсовані Вами зміни в державному секторі портового співтовариствачомусьоминулиБердянськ. А жаль, босправи у виробничийдіяльності порту на теперішній час не просто кепські, а дуже кепськіі у своєїбільшості вони утворилися з суб'єктивних причин його керівництва. З цихпитань ми вжедекілька раз з письмовимизверненямизверталися до Вас особисто. Зверталися до Вас, а відповіді у виглядівідписок,  одержали за підписамипомічників. І було б добре як би зазначені у відпискахреченняякось позитивно вплинули на покращеннявиробничоїдіяльностіпідприємства. Але такіочікуваннявиявилисямарними. Стало гірше, у тому числі і коли завдякидопущених Вашими помічникамипорушеньвказаного «Закону», теперішнійвиконуючійобов'язки директора порту Олександр Трощенков став за надісланимйому з міністерства тексту нашогозверненнявикликати до себе по одному з тих працівників, які його підписали і погрожуватизвільненнями. Треба особливо відмітити, щотакідіїслужбовихосібміністерства, крімнезаконності, є ще й дуженечесними і не сприяютьзміцненнюповаги до держслужбовцівміністерства. А можеїм така повага і не треба?

01.11.2019р. Бердянський порт з робочим візитом відвідав голова Запорізької облдержадміністрації Віталій Туринок. Про це ми дізналися лише з публікації журналіста Володимира Головатого в газеті “Бердянські відомості” за №45 від 07.11.19р. З публікації ми такождізналися і про щойшла мова між губернатором та О. Трощенковим з його заступникам О. Клименковим. І нас обурило не тільки та неправдиваінформація, яку вони анонсували губернатору, а і відсутністьпобоювань понести покарання за такий обман, а такожвідсутність будь якихвисловлюваньщодозаходів по виведеннюпідприємства з кризибанкрутства.

В той же час вказаніобставинипідштовхнули нас до дій, якімализмінитирухпідприємства до банкрутства. І у зв'язку з тим, що з публікації губернатор забажавзустрітися з трудовимколективом і почути думку працівниківвідносноекономічноїситуації яка склалась на цей час на підприємствітрудовийколективвирішив дати згоду і звернувся до нього про призначення часу такоїзустрічі (ксерокопіязверненнядодається).  В той же час ми усвідомивши, що без Вашоговтручаннявиправитинедоліки у виробничійдіяльностіпідприємства не вдасться і вимушенізвернутися до Вас з таким зверненням.

Трудовийколектив державного підприємствавважає, що без терміновоїзмінининішньогокерівникавиправитиекономічнуситуацію не можливооскількивіносмислено і в порушеннясвоїхпрямихобов'язків, передбачених Статутом підприємства та ст.92 Цивільного кодексу України, з якихоськорисливих причин вчиняєдії не в інтересахочолюваного ним підприємства, а на користьконкурентів, тобтодіючих в порту приватнихкомпаній ТОВ “Аскет Шиппінг” та ТОВ “Агро-Класс”, а такожзацікавлених в таких діяхчиновниківміністерства. І про це свідчить те, щовін це робить демонстративно відкрито не побоюючись будь якоївідповідальності. І про це тількидекількаприкладів.  

Так, в березні 2019р. теперішній керівник підприємства через корупційну схему і в порушення вимог Колективного договору, а також в таємності від трудового колективу фактично віддав, шляхом надання погодження у відмові від балансового утримання приватній юридичній особі ТОВ “Агро-Класс”, яка  орендує площу 5-ого причалу Бердянського порту і яка в порту не працює вже десь біля 10-ти років, 273,6 кв. метрів тилових складських площ ДП “БМТП”.

На протязі з серпня по листопад 2019р. все той же керівник особисто в угоду службових осіб міністерства і товариства “Аскет Шиппінг” активно протидіяв розгляду судової справи у Дніпропетровському апеляційному адміністративному суді за якою підприємство за судовою тяганиною в довжину майже двох з половиною років мало повернути собі для переробки в теперішній час вантаж зернових у кількості більше півтора мільйону тон на рік. І він не просто протидіяв, а навмисно відмовлявся відряджати працівників юрвдділу на розгляд судової справи, платити судовий збір за розгляд апеляції у сумі 7200грн і нам, тобто кожному з трудовому колективу усвідомлюючи важливість розгляду справи по суті по копійки прийшлось збирати гроші на проплату цього збору, а потім коли суд визнав, що усі процедурні питання підприємством були виконані вчасно і в повному обсязі і призначив розгляд справи на 07.11.2019р., власноруч написав до суду від імені підприємства заяву про відмову від розгляду апеляційної скарги. І суд вимушений був тільки на підставі його заяви прийняти рішення про відмову в розгляді скарги і закрив справу. І саме в такий спосіб теперішній керівник позбавив підпорядковане йому  підприємство можловостей виправити  економічне падіння і в подальшому успішно здійснювати виробничу діяльність.

Пане Міністре у нас при вказаних обставинах виникає питання - чи може бути керівником людина, яка усвідомлюючи збитковість очолюваного ним підприємства, приймає юридичні рішення та й ще без згоди трудового колективу, на користь службових осіб міністерства, які загрузли у корупції та приватної компанії, інтереси якої вони захищають, і яка (компанія) в теперішній час, як доказувало у судовій справі підприємство, незаконно, здійснює у порту виробничу діяльність?

І вона, тобто ця людина продовжує очолювати підприємство, проводить зустрічі з представниками влади і щось ще висловлює про свою обізнаність та значимість в управлінні підприємством і в той же час робить усе щоб довести його до банкрутства у тому числі і скоротити усіх нас з роботи. Але ми — трудовий колектив цього не бажаємо і тому у нас виникає мимоволі питання - чи повинні ми протестувати і виходити з протестами на вулицю?

Пане Міністру!

Почуйте нас і прийміть за нашим зверненням правильне та законне рішення щодо подальшої виробничої діяльності державного підприємства, бо від нього буде залежати не тільки  Ваш успіх в управлінні державними підприємствами морської галузі, а і наша робота та робочі місця, а також наша довіра до нової Влади і її успіх при виконанні передвиборчих обіцянок.

Про прийняте рішення будь ласка повідомте трудовий колектив письмово за своїм підписом у встановлений вказаним Законом строк.

Додаток: ксерокопія першої сторінки газети з публікацією журналіста В. Головатого і звернення до губернатора.

 

З повагою, трудовий

колектив ДП “БМТП”

Підписи: 258 працівників

 

Голові Запорізької держобладміністрації

Туринок Виталію Вікторовичу

З  В  Е  Р  Н  Е  Н  Н  Я

(відповідно до Закону України “Про звернення громадян” )

Шановний пане губернатору!

На теперішній час після ознайомлення з публікацією в газеті “Бердянские ведомости” №45 від 07.11.2019р. журналіста Володимира Головатого “Нужен груз — ситуация в Бердянском морском порту” у трудового колектива Державного підприємства “Бердянський морський торговельний порт” виникла вкрай необхідність за висловленоюВами у публікації пропозицією, зустрітися з Вами особисто і довести до відома про штучно створену нинішнім виконуючим обов'язки директора Трощенковим О. А., разом з підлеглими йому керівниками, проблему з збитковістю у виробничій діяльності підприємства.

З матеріалу публікації В. Головатого щодо відвідування 01.11.2019р. Вами порту відмічено дослівно: “... в.о. директора БМТП Олександр Трощенков доповів, що вже тривалий строк держпідприємство є збитковим - працює у скороченому режимі, і відмічається відтік кадрів. На жаль у керівництва держпідприємства, немає надії, що у найближчий час ситуація зміниться...”.

Якщо О. Трощенков про таке Вам доповів, то це неправда, а точніше це не та існуюча правда.  Насправді, наше державне підприємство дійсно вже півтора року тобто з дати, коли за наказом Міністерства інфраструктури України державне підприємство тимчасово очолив О. Трощенков, працює у збитковому режимі і незважаючи на вже проведені з його особистої ініціативи три оптимізації за якими було скорочено багато працівників і це не покращило виробничу діяльність підприємства, він з тим, щоб провести чергове скорочення чисельності працівників намагаєтеся створити для цього відповідну збиткову економічну ситуацію в підприємстві. І тому заявлений ним у публікації відтік кадрів з підприємства відбувається саме з його особистої ініціативи і у спосіб скорочення працівників.

І чи буде людина, яка висловлюється, що у неї немає у найближчий час надії на зміну ситуації з виробничою діяльністю очолюваного ним підприємства намагатися вивести його з очікуваного банкрутства?  Тим паче, що ця людина усе робить для того, щоб державне підприємство стало збитковим. Чим гірше тим краще можна приватизувати за безцінок підприємство у тому числі і узяти його спочатку в концесію з подальшою приватизацією, міркують корупціонери у вищих шаблях влади, намагаючись впродовж півтора років утримати О. Трощенкова на посаді виконуючого обов'язки директора державного підприємства.     

Неправду Вам доповів за змістом публікації заступник директора з економіки Олександр Клименков, що головною причиною занепаду роботи підприємства є обмеження руху суден через Керченську протоку. У Бердянському порту працює немало приватних компаній і товариств за статусом портових операторів. І усі вони здійснюють відвантаження вантажу на судна які проходять ту ж саму Керченську протоку. Але у них немає проблем з такими затримками і вони, на відміну від нашого підприємства виконують повністю заплановані БФ ДП “АМПУ” планові показники таких відвантажень.

За змістом публікації О. Трощенков знову ж ввів Вас в оману стверджуючи дослівно, що: “... левину долю прибутку у державного портового оператора відбирають приватні компанії. Наприклад зерно в БМТП майже не надходить. Як розповів Олександр Трощенков, у держпідприємства є необхідні потужності, але вони не задіяні. - У 2015-16 роках (Маріупольський  морський торговельний порт працював не на повну потужність — прим. Автора) Бердянский порт перевалював до 4 млн. тон різного вантажу — відмітив Олександр Клименков. - В цьому році ми плануємо переробити не більше 800 тис. тон., в минулому - 890, - це катастрофа! За думкою керівника порту, якщо державне підприємство не запрацює на повну потужність, то його не врятує і можлива передача в концесію, про яку раніше заявив міністр інфраструктури Владіслав Криклій. - Буквально недавно на форумі у Маріуполі міністр сказав, що планується передати в концесію державні стивідорні оператори, у тому числі і Бердянськ — розповів О. Трощенков. - Інвестор повинен прийти той, який приведе з собою вантаж, тоді тут буде прекрасно ...”.

Слова, пусті слова, а дії зовсім інші. Бо на протязі з серпня по листопад 2019р. О. Трощенков особисто в угоду перших службових осіб міністерства і товариства “Аскет Шиппінг” активно протидіяв розгляду судової справи у Дніпропетровському апеляційному адміністративному суді за якою підприємство за судовою тяганиною в довжину майже двух з половиною років мало повернути собі для переробки в теперішній час вантаж зернових у кількості більше півтора мільйону тон на рік. І він не просто відмовчувався, а відмовлявся відряджати працівників юрвдділу на розгляд судової справи, платити судовий збір за розгляд апеляції у сумі 7200грн і нам, тобто кожному з трудовому колективу усвідомлюючи важливість розгляду справи по суті по копійки прийшлось збирати гроші на проплату цього збору, а потім коли суд визнав, що усі процедурні питання підприємством були виконані вчасно і в повному обсязі і призначив розгляд справи на 07.11.2019р., власноруч написав до суду від імені підприємства  заяву про відмову від розгляду апеляційної скарги. І суд вимушений був тільки на підставі його заяви прийняти рішення про відмову в розгляді скарги і закрив справу.

Скажіть, чи може бути керівником людина, яка усвідомлюючи збитковість очолюваного ним підприємства, приймає юридичні рішення та й ще без згоди трудового колективу, на користь службових осіб міністерства, які загрузли у корупції та приватної компанії, інтереси якої вони захищають, і яка (компанія) в теперішній час, як доказувало у судовій справі підприємство, незаконно, здійснює у порту виробничу діяльність? І вона, тобто ця людина продовжує очолювати підприємство, проводить зустрічі з представниками влади і щось ще висловлює про свою обізнаність та значимість в управлінні підприємством і в той же час робить усе щоб довести його до банкрутства у тому числі і скоротити усіх нас з роботи. Але ми — трудовий колектив цього не бажаємо і тому у нас виникає мимоволі питання - чи повинні ми протестувати і виходити з протестами на вулицю?

Але це вже питання до Влади у тому числі і до Вас шановний пане Губернатору? Почуйте нас, зустріньтесь з нами, вислухайте і давайте разом приймемо правильне та законне рішення щодо подальшої виробничої діяльності державного підприємства бо від нього залежить не тільки  наша робота та робочі місця але і наша довіра до нової Влади і її успіх при виконанні передвиборчих  обіцянок.  Про прийняте рішення і про дату зустрічі будь ласка повідомте нас письмово через профспілку порту.

Додаток: ксерокопія першої сторінки газети з публікацією журналіста В. Головатого.

 

З повагою, трудовий

колектив ДП “БМТП”

Підписи: 258 працівників

 

 

 


Партнерские новости:


Загрузка...

Читайте также:


Для добавления комментария Вам необходимо войти под своим логином или зарегистрироваться.